Sign In New user? Start here.

‘दाद’...

     
 

प्रमोद खराडे
 
‘दाद’...

कालची जी मैफलीला दाद होती
ती कुणाच्या आसवांची याद होती?

स्वर कसा कानी पडे इतका दयाळू
की फुलाची पाकळीला साद होती

शोधतो तू काय लपण्याला निवारा
कोणती वस्ती इथे आबाद होती?

मी कुणाच्या सोबतीने गीत गावे?
यावरी साऱयाजणांचे वाद होती

नेमके टाळून गेलो मी सुखाला
वेदनांची ही भली फिर्याद होती

- प्रमोद खराडे, पुणे