Sign In New user? Start here.

कथा

 
 
युवराज यादव

नेपथ्य

समोरच्या दुकानातनं फोन आल्याची हाक दिल्यानंतर आईनं मला गदागदा हलवून उठवलं. तसा मी डोळे पुसत आणि धावत दुकानाकडं पळालो. कॉलेजमधल्या मॅडमचा फोन होता... ""उद्या सकाळी सावंतवाडीला निघायचं आहे...

 
 
संगीता जोशी

डबे

अंजी दारात उभी राहून वाट पाहात होती. गणाभाऊ अजून आला नव्हता सकाळचे नऊ वाजले होते. आता लोकांना डबे वेळेवर कसे मिळणार ? उशीर झाला की मग तांची ओरड ऎकून घ्यावी लागते. दोघांचे फोन आलेच होते..

 
 
मुग्धा भिडे

आईचा स्पर्श

जसा घड्याळाच्या गजरचा आवाज झाला. स्पर्श जागा झाला . स्वयंपाक घराकडे हळूच कटाक्ष टाकला तर आई काही तिथे दिसली नाही. आईला हाक देणार तेवढ्यात त्याचे लक्ष देवघराकडे गेले. ..